Skip to content

TILMELDING

En elev er først tilmeldt et hold, når der er tilmeldt og betalt for det pågældende hold via STEPZ’ online tilmeldingssystem Klubmodul.
Tilmelding kan IKKE ske mundtligt eller via mail.

KONTINGENT

Indbetalt kontingent dækker een sæson, svarende til et halvår. Ved ratebetaling hæves restbeløbet automatisk på det – ved tilmelding indtastede –
kreditkort, hvilket vil blive adviseret automatisk via Klubmodul halvvejs inde i sæsonen og 10 dage før forfaldsdato.

RATEBETALING

Tilmelding via ratebetaling er – ligesom samlet betaling – bindende og gældende for HELE sæsonen. Derfor vil 2. rate beløbet stadig skulle betales,
selvom eleven ønsker at stoppe før sæsonens udløb, og beløbet hæves automatisk på det – ved tilmeldingen – indtastede kreditkort. Ved ratebetaling
pålægges et gebyr på 100 kr. pr. rateopkrævning (ved valg af samlet betaling ved sæsonstart, i stedet for ratebetaling, frafalder disse gebyrer).

VENTELISTE

Er et hold fuldt booket, er det muligt at skrive sig på venteliste. Eleven vil automatisk modtage en mail via Klubmodul, så snart der bliver en plads
ledig på det pågældende hold. Derefter har eleven 48 timer til at tilmelde sig holdet, ellers mistes pladsen på ventelisten. Det vil være muligt at skrive
sig op på ventelisten igen, dog med en lavere placering. Tilbydes man en plads via ventelisten inden for sæsonen første 4 uger, betales fuldt
kontingent. Derefter fratrækkes kr. 115,- pr afholdt lektion af 40-60 min. og 150,- pr lektion af 70-90 min. Dog skal hele kontingentet betales før
refunderingen kan foretages. Skriv en mail til info@stepz.dk og bed om refunderingen, da systemet ikke kan håndtere dette automatisk.

TILMELDING INDE I SÆSONEN

Ved tilmelding inden for sæsonens første 4 uger betales fuldt kontingent. Derefter fratrækkes kr. 115,- pr afholdt lektion af 40-60 min. og 150,- pr
lektion af 70-90 min. Hele kontingentet betales før refunderingen kan foretages.

REFUNDERING

Indbetalt kontingent refunderes IKKE, medmindre:

  • Der fremvises lægeerklæring, der understøtter at eleven frarådes at danse i en længere periode (mere end 3 uger)
  • STEPZ vurderer, at det er tilpas tidligt på sæsonen, og der er venteliste på det pågældende hold.
  • En af STEPZ’ undervisere vurderer, at eleven ikke passer på det pågældende hold pga. niveau, alder el.lign.

Ved refundering, der opfylder et af ovenstående krav, fratrækkes allerede afholdte lektioner i det total beløb. Der fratrækkes kr. 115,- pr lektion af 40-60 min.
og 150,- for lektioner af 70-90 min. varighed. Kortgebyr refunderes ikke.
Er STEPZ’ forhindret i at gennemføre undervisningen pågrund af forhold, som ligger udenfor STEPZ’ kontrol, refunderes indbetalt kontingent ikke –
hverken helt eller delvist. Som eksempler påsådanne forhold kan nævnes: forbud eller hindringer i epidemi- eller anden lovgivning, energisvigt,
brand- eller vandskade. Eksemplerne er ikke udtømmende.

AFMELD HOLD

Ønsker en elev at stoppe på et hold, bedes dette oplyst til STEPZ via info@stepz.dk, hvorefter STEPZ fjerner eleven fra det pågældende hold. Ved afmeldelse
af hold vil der ikke blive udsendt mail om gentilmelding, når der åbnes op for tilmelding til nye sæson. Allerede indbetalt kontingent refunderes IKKE og ikke
forfaldne rateopkrævninger annulleres IKKE.

PRØVETIME

Det er muligt at købe én prøvetime pr. hold indenfor de første 4 uger af en sæson – forudsat at der er plads på det pågældende hold.
Prøvetimen giver IKKE automatisk plads på det pågældende hold, og er dermed IKKE en garanti for, at det efterfølgende vil være muligt at kunne
tilmelde sig det pågældende hold. Tilmelding til et hold er først gældende, når eleven har betalt og tilmeldt sig holdet via vores online
tilmeldingssystem Klubmodul.
Det er efterfølgende muligt at få refunderet prisen på prøvetimen, hvis eleven tilmelder sig det pågældende hold.
Skriv en mail til info@stepz.dk, da systemet ikke selv kan håndtere denne refundering automatisk. Kortgebyr og Klubmodulgebyr refunderes ikke.

GENTILMELDING

Elever bliver IKKE automatisk gentilmeldt ny sæson. Det er op til den enkelte selv at sørge for at gentilmelde sig holdet, så snart der modtages mail via
Klubmodul herom, eller aktivt forespørge, hvornår gentilmelding sker. STEPZ fralægger sig ethvert ansvar for ikke modtagne mails som resultat af
forkert indtastet mail i Klubmodul eller mails, der er frasorteret i spamfilter.

RABATTER

Der gives rabat på det/de efterfølgende tilmeldte hold, og IKKE en samlet procentrabat. Rabatterne gælder ikke i forbindelse med sideløbende
deltagelse på Eliteskolen eller Danseuddannelsen

FORBEHOLD

STEPZ forbeholder sig ret til at afmelde elever fra hold, såfremt STEPZ vurderer, at eleven ikke passer på holdet pga. alder, niveau, koncentration,
opførsel el.lign. I dette tilfælde gælder regler om refundering – se afsnittet Refundering.
Stepz forbeholder sig ret til at udskifte undervisere inde i sæsonen og/eller indsætte vikarierende undervisere i kortere eller længere perioder.

STEPZ SUMMERCAMP & STEPZ SPECIAL m.m.

Indbetalt kursusgebyr/fee for Summer Camps, workshops og diverse events refunderes ikke, medmindre STEPZ aflyser det pågældende event.

STEPZ DANSEUDDANNELSE

Se særlige betalingsbetingelser og regler for Danseuddannelsen fremsendes ved optagelse

Back To Top