skip to Main Content

FORRETNINGS- & BETALINGSBETINGELSER pr. 1/6 2020

1. TILMELDING
En elev er først tilmeldt et hold, når der er tilmeldt og betalt for det pågældende hold via STEPZ’ online tilmeldingssystem Klubmodul. Tilmelding kan IKKE ske mundtligt eller via mail.

2. KONTINGENT
Indbetalt kontingent dækker een sæson, svarende til et halvår. Ved ratebetaling hæves restbeløbet automatisk på det – ved tilmelding indtastede – kreditkort, hvilket vil blive adviseret automatisk via Klubmodul halvvejs inde i sæsonen og 10 dage før forfaldsdato.

3. RATEBETALING
Tilmelding via ratebetaling er – ligesom samlet betaling – bindende og gældende for HELE sæsonen. Derfor vil 2. rate beløbet stadig skulle betales, selvom eleven ønsker at stoppe før sæsonens udløb, og beløbet hæves automatisk på det – ved tilmeldingen – indtastede kreditkort.

4. VENTELISTE
Er et hold fuldt booket, er det muligt at skrive sig på venteliste. Eleven vil automatisk modtage en mail via Klubmodul, så snart der bliver en plads ledig på det pågældende hold. Derefter har eleven 48 timer til at tilmelde sig holdet, ellers mistes pladsen på ventelisten. Det vil være muligt at skrive sig op på ventelisten igen, dog med en lavere placering. Tilbydes man en plads via ventelisten indenfor sæsonen første 4 uger, betales fuldt kontingent. Derefter fratrækkes kr. 115,- pr afholdt lektion af 40-60 min. og 150,- pr lektion af 70-90 min. Dog skal hele kontingentet betales før refunderingen kan foretages. Skriv en mail til info@stepz.dk og bed om refunderingen, da systemet ikke kan håndtere dette automatisk.

5. TILMELDING INDE I SÆSONEN
Ved tilmelding inden for sæsonens første 4 uger betales fuldt kontingent. Derefter fratrækkes kr. 115,- pr afholdt lektion af 40-60 min. og 150,- pr lektion af 70-90 min. Hele kontingentet betales før refunderingen kan foretages.

6. REFUNDERING
6.a Indbetalt kontingent refunderes IKKE, medmindre:

  • Der fremvises lægeerklæring, der understøtter at eleven frarådes at danse i en længere periode (mere end 3 uger)
  • STEPZ vurderer, at det er tilpas tidligt på sæsonen, og der er venteliste på det pågældende hold.
  • En af STEPZ’ undervisere vurderer, at eleven ikke passer på det pågældende hold pga. niveau, alder el.lign.
  • STEPZ vælger at aflyse et hold f.eks. pga. utilstrækkelig tilmeldinger etc.

6.b Ved refundering, der opfylder et af ovenstående krav, fratrækkes eventuelt allerede afholdte lektioner i det total beløb. Der refunderes/fratrækkes kr. 115,- pr lektion af 40-60 min. og 150,- for lektioner af 70-90 min. varighed (er der givet flerholds-, familie- eller anden rabat udregnes refundering individuelt). Kortgebyr refunderes ikke.

6.c Er STEPZ’ forhindret i at gennemføre undervisningen på grund af forhold, som ligger udenfor STEPZ’ kontrol, refunderes indbetalt kontingent ikke – hverken helt eller delvist. Som eksempler på sådanne forhold kan nævnes: forbud eller hindringer i epidemi- eller anden lovgivning, energisvigt, brand- eller vandskade. Eksemplerne er ikke udtømmende.

7. AFMELD HOLD
Ønsker en elev at stoppe på et hold, bedes dette oplyst til STEPZ via info@stepz.dk, hvorefter STEPZ fjerner eleven fra det pågældende hold. Ved afmeldelse af hold vil der ikke blive udsendt mail om gentilmeldelse, når der åbnes op for tilmelding til nye sæson. Allerede indbetalt kontingent refunderes IKKE og ikke forfaldne rateopkrævninger annulleres IKKE.

8. PRØVETIME
Det er muligt at købe én prøvetime pr. hold indenfor de første 4 uger af en sæson – forudsat at der er plads på det pågældende hold.
Prøvetimen giver IKKE automatisk plads på det pågældende hold, og er derved IKKE en garanti for, at det efterfølgende vil være muligt at kunne tilmelde sig det pågældende hold.
Tilmelding til et hold er først gældende, når eleven har betalt og tilmeldt sig holdet via vores online tilmeldingssystem Klubmodul.
Det er efterfølgende muligt at få refunderet prisen på prøvetimen, hvis eleven tilmelder sig det pågældende hold.
Skriv en mail til info@stepz.dk, da systemet ikke selv kan håndtere denne refundering automatisk. Kortgebyr og Klubmodulgebyr refunderes ikke.

9. GENTILMELDING
Elever bliver IKKE automatisk gentilmeldt ny sæson. Det er op til den enkelte selv at sørge for at gentilmelde sig holdet, så snart der modtages mail via Klubmodul herom, eller aktivt forespørge, hvornår gentilmelding sker. STEPZ fralægger sig et hvert ansvar for ikke modtagne mails som resultat af forkert indtastet mail i Klubmodul eller mails, der er frasorteret i spamfilter.

10. RABATTER
Der gives rabat på det/de efterfølgende tilmeldte hold, og IKKE en samlet procentrabat. Rabatterne gælder ikke i forbindelse med sideløbende deltagelse på Eliteskolen eller Danseuddannelsen.

11. FORBEHOLD
STEPZ forbeholder sig ret til at afmelde elever fra hold, såfremt STEPZ vurderer, at eleven ikke passer på holdet pga. alder, niveau, koncentration, opførsel el.lign. I dette tilfælde gælder regler om refundering – se afsnittet Refundering.
Stepz forbeholder sig ret til at udskifte undervisere inde i sæsonen og/eller indsætte vikarierende undervisere i kortere eller længere perioder.

12. STEPZ SUMMERCAMP & STEPZ SPECIAL m.m.
Indbetalt kursusgebyr/fee for SummerCamps, workshops og diverse events refunderes ikke, medmindre STEPZ aflyser det pågældende event.

13. STEPZ DANSEUDDANNELSE
Særlige betalingsbetingelser og regler for Danseuddannelsen fremsender ved optagelse

Back To Top