Skip to content

Det er muligt at købe én prøvetime pr. hold indenfor de første 4 uger af en sæson.

Det er kun muligt at booke prøvetime til de hold, hvor der er tilstrækkeligt ledige pladser – se status på holdplanerne.

Prøvetimen giver IKKE automatisk plads på det pågældende hold, og er derved IKKE en garanti for, at det efterfølgende vil være muligt at kunne tilmelde sig det pågældende hold.

Tilmelding til et hold er først gældende, når eleven har betalt og tilmeldt sig holdet via vores holdplan og link til online tilmeldingsystemet Klubmodul.

Du finder tilgængelige prøvetimer for vores hold på holdplanerne under Østerbro og Vesterbro – såfremt der er tilstrækkeligt ledige pladser på det pågældende hold.

Det er som udgangspunkt ikke muligt at booke prøvetime på hold med niveau II eller højere, da oprykning til højere niveau normal sker i samråd med underviseren. Læs mere om niveauer.

Det er efterfølgende muligt at få refunderet prisen på prøvetimen, hvis eleven efterfølgende tilmelder sig det pågældende hold. Skriv venligst en mail til info@stepz.dk, da systemet ikke selv kan håndtere denne refundering.

Back To Top